Telefon: 90 312 287 84 28 / 90 444 6 537 - E-Posta: info@tnbe-imza.com.tr
Türkiye Noterler Birliği Teknoloji Şirketidir.
Gizlilik Koşulları
TNB E-imza, gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir.

Bu bildirim dahlinde aşağıda gösterilecek bu ilkeler İnternet Sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve açıklanmaktadır. İnternet Sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla belirtilen bu ilkelerin tümünü kabul etmiş sayılacağınızı kabul ve beyan etmektesiniz.

TNB E-imza kullanıcıların Internet Protokol (IP) adresini, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunların çözülebilmesi için gerekli olması halinde tespit edebilir ve bunları kullanabilir.

Kullanıcıların kendileriyle ilgili bazı kişisel bilgileri (ad, soyad, kurum bilgileri, telefon, posta adresi ve/veya e-posta adresi ve benzeri gibi) İnternet Sitesi üzerindeki çeşitli alanların doldurulması suretiyle TNB E-imza’ya iletmeleri gerekmektedir. TNB E-imza, Kullanım Koşulları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri TNB E-imza veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kişisel bilgiler anonim tutulmak suretiyle kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde Kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilecektir.

TNB E-imza, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

TNB E-imza tarafından talep edilen veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya internet Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; TNB E-imza ve işbirliği içinde olduğu kurum ya da kişiler tarafından, Kullanım Koşulları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği açığa vurulmadan çeşitli istatistiki değerlendirmeler, pazar araştırmaları ve benzeri amaçlarla kullanılabilir.

TNB E-imza, İnternet Sitesi dâhilinde başka sitelere bağlantı sağlayabilir. TNB E-imza’nın bu şekilde dış bağlantı vasıtasıyla erişilen harici sitelerin içerik ve gizlilik hususlarındaki politika ve uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan ve kabul etmektesiniz.

TNB E-imza, Kullanıcılar ve Kullanıcıların İnternet Sitesinin kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyacığını (çerez) kullanarak elde edebilir. Bu çerez adı verilen dosyacıklar, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerez bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak kullanımı kolaylaştırır. Çerezler, site ziyaretleri konusunda istatistiki bilgi elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış reklam ve sair dinamik içerik üretilmesinde yardımcı olur. Çerezler, herhangi bir şekilde kişisel bilgi toplamak amacıyla tasarlanmamıştır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda TNB E-imza, işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışında Kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar bu sayılanlarla sınırlı sayıda olmamak üzere; yürürlükteki mevzuat ile getirilen sorumluluklara uymak; TNB E-imza Kullanım Koşullarının ve varsa eklerinin gereklerini yerine getirmek ve yetkili otorite tarafından ilgili mevzuata göre yürütülen bir araştırma amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. TNB E-imza, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini TNB E-imza’nın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

TNB E-imza, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir ve değişiklikleri sitede gösterir. TNB E-imza’nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri İnternet Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.